GVSF:s styrelse 2023


Emelie Friis, ordförande
Jenny Björk, ordinarie
Susanne Kockly, ordinarie
Mikkel Strandell, ordinarie
Cicki Lewenhaupt Nilsson, ordinarie
Ingegärd Wikström, suppleant
Thomas Storkaas, suppleant
Eva Lothigius, suppleant

Epost till styrelsen: styrelsen@gaso-vsf.se»
Samfällighetens Stadgar»
GDPR och samfälligheten»

Valberedningen består av
Gunnar Bonthelius» och
Manne Tydén
Tag gärna kontakt med någon av dessa om du är intresserad av styrelsearbete i samfälligheten.