GVSF:s styrelse 2018


Göran Osvald, ordförande
Lennart Håkanson, ordinarie
Susanne Kockly, ordinarie
Martin Dahlgren, ordinarie
Johan Almlöf, ordinarie
Ingegerd Wikström, suppleant
Christina Lewenhaupt Nilsson, suppleant
Viola Gad, suppleant

Epost till styrelsen: styrelsen@gaso-vsf.se»
Samfällighetens Stadgar»
GDPR och samfälligheten»

Valberedningen består av
Gunnar Bonthelius» och
Renée Kulling
Tag gärna kontakt med någon av dessa om du är intresserad styrelsearbete i samfälligheten.