AKTUELLTVårstädning och årsmöte 2024


Vårstädning - ny tid! - av bryggområdet och bryggan lördag 4 maj 2024 kl 10.00. Årsmöte lördag 14 juli 2024 kl 13:00 dansbanan.

Mvh Styrelsen Gåsöområdets Vägsamfällighet genom Cicki Lewenhaupt.


Årsstämma 2023


Protokoll 2023 års föreningsstämma»

Stadgar antagna vid 2023 års föreningsstämma»


Grovavfall och farligt avfall söndag 3 juli


Söndagen den 3 juli kommer Nacka vatten och avfall ha en container för grovavfall och en skåpbil för farligt avfall på Älgö. Här är Gåsöborna välkomna att avlämna sitt avfall mellan kl. 9-12. Platsen kommer att vara vid den båtramp som finns i anslutning till den parkering som finns precis innan Älgöbadet. Vänligen notera att Nacka vatten och avfall inte har möjlighet att ta emot: mat– och restavfall, bygg- och rivningsavfall, vitvaror, kyl och frys, kompost, ris eller sten, jord och betong samt större mängder grovavfall. Mvh Styrelsen Gåsöområdets Vägsamfällighet genom Göran Osvald.

Årsmöte 2022 hålls 10 juli kl 11.00 Norra Gärdet Gåsö

Kallelse till årsmötet»

EXTRA GROVSOPHÄMTNING 26/9 kl. 10-14!!


Lördagen den 26 september, kl. 10-14 kommer Nacka vatten och avfall att placera en container på Älgö där du har möjlighet att avlämna grovavfall. Containern är ett komplement till den ordinarie färja som tyvärr blev full den 29 augusti och tvingades lämna Gåsö varv tidigare än planerat. Containern kommer att stå placerad vid båtrampen i anslutnig till vår brygga.

Vänligen notera att det endast kommer att vara möjligt att lämna grovavfall till containern (t.ex. möbler, madrasser och trasiga barnvagnar). Eventuellt elavfall och farligt avfall kommer inte att kunna tas emot och hänvisas istället till någon av Nackas tre kretsloppscentraler (i Boo, Älta och Östervik). Nacka vatten och avfall beklagar att ordinarie färja inte kunde ta emot allt avfall och hoppas att du har möjlighet att besöka containern den 26 september.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Gåsöområdets Vägsamfällighet
genom Göran Osvald
OBS! Uppskjutna årsmötet den 19/7 kl. 15:30 på Norra Gärdet Gåsö kommer att hållas som planerat. Norra Gärdet ger oss gott om plats att hålla social distans och dessutom tillåts man just nu att representera flera fastigheter med påskriven fullmakt för att kunna minimera antalet deltagare. Väl mött! Styrelsen Gåsöområdets Vägsamfällighet.ÅRSMÖTET DEN 24/3 ÄR INSTÄLLT!


På grund av de rådande omständigheterna med spridningen av CV-19 viruset har vi beslutat att ställa in det planerade årsmötet den 24/3. Ny tid och plats för årsmötet blir istället söndagen den 19 juli 2020 kl. 15.30 vid dansbanan på Norra Gärdet på Gåsö. Avgifterna för båtplats och medlemskap föreslås oförändrade och kommer att utdebiteras som vanligt även om det formella beslutet om avgifterna tas på årsmötet i juli. Kontakta gärna styrelsen på styrelsen@gaso-vsf.se om ni har några frågor.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Gåsöområdets Vägsamfällighet
genom Göran Osvald


GDPR-dataskyddsförordningen

Samfällighetens GDPR dokument»


Årsstämma

Protokoll 2018 års föreningsstämma»


Akut! Ny styrelse måste formeras före 180205!


Du och många med dig vill ha en parkeringplats och den behöver administreras! Den nya samfälligheten som kommer hantera parkeringarna (nya och gamla) måste ha en styrelse och vi söker därför snarast intresserade för detta viktiga uppdrag. Hör av er till Gåsö Vägsamfällighet och anmäl ert intresse.

Styrelsen/Gåsö VSF 180126


Stölder utombordare


Atlantica båtskador har informerat om en ökning av stölder av utombordare i vårt område. Under höstens mörka period kan en extra kontroll av båten innan upptagning vara en åtgärd som kan förhindra en stöld. Har du någon fråga eller fundering ta kontakt med ditt försäkringsbolag. Mvh Webansvarig.


Rabatt på båttvätt


Boatwasher erbjuder 10% oktober ut och 20% mellan 1:a November och 14:e Maj och gäller på alla tvättbiljetter och årskort. De gäller i 12 månader så vi kan köpa ett årskort eller tvättbiljett i januari med 20% rabatt som räcker under hela nästa sommar. Gäller web-bokning samt tvättbiljetter och årskort. Ange GÅSÖ2017. Boatwasher web»


Nya båtplatser vid bryggan i Älgö


Vi har genom ombyggnad längst in på bryggan lyckats skapa tre nya båtplatser som alla är uppmärkta och har nummer L1, L2 och L3. Utöver detta finns också en plats (mot postbryggan) enbart för i- och urlastning. På andra sidan bryggan finns en 3 timmars plats avsedd endast för medlemmar utan båtplats. Mvh//Styrelsen 170810


Parkering på Ekholmsparkeringen (Dansbaneparkeringen)


Gåsö Vägsamfällighet har träffat ett avtal med Nacka kommun som innebär att samfällighetens medlemmar har rätt att utan kostnad boendeparkera på Ekholmsparkeringen. (Parkeringen är en av de ytor som kommer att ingå i den nyligen inledda lantmäteriförrättningen).

Avtalet gäller under sommarsäsongen 2017 fram till och med den 15 september och är en tillfällig lösning i avvaktan på resultatet av förrättningen.

Styrelsen juli 2017


Goda nyheter i parkeringsfrågan!!

Läs här!»


Årsstämma

Protokoll 2017 års föreningsstämma»


Parkeringsfrågan – dagsläge februari 2017


Den för en lösning av våra parkeringsproblem nödvändiga planändringsförslaget överklaga-des i juli 2016 till Mark- och miljödomstolen. Målet avgjordes den 21 december 2016 av domstolen, varvid överklagandet lämnades utan bifall.

Även den domen har överklagats, nu till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. För att målet ska kunna tas upp där krävs att domstolen först meddelar prövningstillstånd. Nor-malt avgörs frågan om prövningstillstånd inom två månader från överklagandet. Om pröv-ningstillstånd inte meddelas vinner planändringsförslaget laga kraft, vilket innebär att Lant-mäterimyndigheten kan återuppta handläggningen av vår begäran om bildandet av en par-keringssamfällighet för de nya parkeringsplatserna på Älgö.

Om prövningstillstånd däremot skulle meddelas kommer målet att tas upp till överprövning i Mark- och miljööverdomstolen. Det skulle i så fall innebära ytterligare en lång väntan i ovisshet innan nästa steg kan tas i parkeringsfrågan. Mark- och miljööverdomstolen är dock sista instans, så längre än så kan målet inte överklagas.

Med vänlig hälsning
Styrelsen


Nya stadgar

Stadgar att fastställa på 2017 års föreningsstämma»